Skip to main content
Oerzang
Oerzang

Oerzang is de voorloper van het zingen van een bestaand lied. Het is vrijuit klinken van klanken die diep in je aanwezig zijn.  Oerzang komt dan ook van veel dieper dan je talig en rationeel stemgebruik. Ook in de ontwikkeling van kinderen gaat woordeloos zingen vooraf aan de taalontwikkeling en het zingen van aangeleerde liederen.

Deze oorspronkelijke en natuurlijke manier van zingen ging verloren in onze hedendaagse cultuur en werd vervangen door het gecomponeerde en gedirigeerde lied.

Oerzang zit nog steeds in elk van ons … ongeacht of je kan zingen of niet!

Vrijuit klinken en je laten horen is voor velen aanvankelijk onwennig en spannend. Je pure authentieke stem wordt soms geremd en overschaduwd door oude patronen zoals je best doen, houvast zoeken, je wegstoppen. Je reageert met verdedigingsreacties. Bevriezen, waardoor je stem in je keel stokt. Vluchten, waardoor je vrijuit klinken afweert, vermijdt en eventueel veroordeelt. Vechten, waardoor je je forceert en je pure stem overschreeuwt. Door deze spanningen tijdens het klinken te aanvaarden en klank te geven, smelten ze geleidelijk. Zo wordt jouw pure stem bevrijdt. Jouw zielsstem komt dan vanzelf zonder inspanning en beweegt mee met je levensstroom. Het oerlied dat dan ontstaat is intens en ontroerend. Je voelt een diepe verbondenheid met wie je in wezen bent en met de anderen zoals zij in wezen zijn. Je ervaart het vredevolle gevoel van verbondenheid, vrijheid en vreugde door te zijn wie je bent.

Oerzang brengt je soms bij nog oudere lagen, herkenningen en gevoelens van lang vervlogen tijden. In de oertijd was samen klinken heel natuurlijk tijdens belangrijke levensmomenten, zoals een geboorte, de dood of oorlog. Oerzang versterkte de groepsverbondenheid bij onze oer-voorouders. Nog steeds roept Oerzang deze oerkrachten en stamverbondenheid in ons op.

We volgen de stemexpressiemethode van Marius EngelbrechtHet is een methode om je via zingen en vrij improviseren te bevrijden van remmingen, blokkades en trauma’s.

Oerzang raakt dat wat diep in je leeft en is een bijzondere manier om jezelf te leren kennen en om te worden wie je bent. Door samenzang, jammen, jabbertalk, solo’s, klank- en drumcirkels word je uitgenodigd tot Oerzang.

De combinatie van samen klank maken en jouw unieke klank herkennen in het geheel, geeft een gevoel van verbondenheid en eigenheid.